הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר עודד כהן
Dr. Oded Cohen


אקולוגיה, חי וצומח

המערכת האקולוגית > הפרת מאזן אקולוגי


איומים על המגוון ביולוגי > מינים פולשים


איומים על המגוון ביולוגי > מינים פולשים > גורמים ואופנים של פלישת מינים


שמירת טבעמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה התנהגותית


אקולוגיה > מערכות אקולוגיות


אקולוגיה של הפלישה, מדע העוסק בהתפשטות והשפעות של מינים זרים על סביבתם החדשהמבוא חמה, אזור הגולן
0
Close