הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' סלעית קרק
Prof. Salit Kark


אקולוגיה, חי וצומח

המערכת האקולוגית > הפרת מאזן אקולוגי


המערכת האקולוגית > יכולת נשיאה


איומים על המגוון ביולוגי > הכחדת מינים


איומים על המגוון ביולוגי > מינים פולשים > גורמים ואופנים של פלישת מיניםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה מרחבית


אקולוגיה > מגוון ביולוגי


אקולוגיה ואבולוציה של מגוון ביולוגי ברמות מגוונות, מגנטית ועד החברה והאקוסיסטמה, בהשפעת שינויים סביבתיים על המגוון בסקלות מרחביות שונות, ממקומיים ועד גלובליים וביולוגיה של שמירת טבע

חקר מגוון ביולוגי
מינים פולשים
אקולוגיה אורבנית
שינויים גלובאליים


61-7-3365-1376+, 61-7-3365-4824+
חו"ל
אתר הבית דף המעבדה
14
חוקרים מונחים
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ד"ר אסף שוורץ
Dr. Assaf Shwartz
הטכניון
ד"ר אסף שוורץ
Dr. Assaf Shwartz
הטכניון
ד"ר אסף שוורץ
Dr. Assaf Shwartz
הטכניון
ד"ר אסף שוורץ
Dr. Assaf Shwartz
הטכניון
ד"ר אסף שוורץ
Dr. Assaf Shwartz
הטכניון
Close