הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר תמר זהרי
Dr. Tamar Zohary


אוויר ואקלים

שינוי אקלים > השפעות מקומיות של שינוי האקלים > השפעת שינוי אקלים על מערכות אקולוגיות


אקולוגיה, חי וצומח

איומים על המגוון ביולוגי > מינים מתפרצים


איומים על המגוון ביולוגי > הרס וקיטוע בתי גידול > נחלים ובתי גידול לחים


ים וחופים

אגם כנרת > זיהום הכנרת/איכות מים


אגם כנרת > פריחת אצות


השפעות ימיות של שינוי אקלים > עלייה בטמפרטורת המיםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה ימית


אקולוגיה > אקולוגיה מיקרוביאלית


ביולוגיה ימית > מיקרוביולוגיה ימית


המערכות האקולוגיות שנבדקות כוללות אגמי מים מתוקים וביצות (בעיקר כנרת) וימיים (מזרח הים התיכון). ההתמקדות האחרונה היא על ניתוח של מערכי נתונים לטווח ארוך שמטרתם איתור לחץ סביבתי, על האקולוגיה של מינים עיקריים בכנרת, בפרט Peridinium gatunense וAulacoseira granulata.

אקולוגיה של מערכות מיקרוביאליות ימיות, עם דגש על אקולוגיית הפיטופלנקטון.6721444 04, 6721205 04
פורייה עילית, אזור כנרת
5
חוקרים מונחים
פרופ' אילנה ברמן-פרנק
Prof. Ilana Berman-Frank
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אילנה ברמן-פרנק
Prof. Ilana Berman-Frank
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אילנה ברמן-פרנק
Prof. Ilana Berman-Frank
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אילנה ברמן-פרנק
Prof. Ilana Berman-Frank
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אילנה ברמן-פרנק
Prof. Ilana Berman-Frank
אוניברסיטת בר אילן
Close