הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר גיל רילוב
Dr. Gil Rilov
2009
חבר ועד מנהל
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > מינים פולשים בים > גורמים ואופנים של פלישת מינים בים


איומים על מערכות טבעיות ימיות > מינים פולשים בים > הדברה והתמודדות עם מינים פולשים ימיים


איומים על מערכות טבעיות ימיות > שוניות אלמוגים ושוניות מלאכותיות


איומים על מערכות טבעיות ימיות > שמורות ימיות ואזורים מוגנים


מפרץ אילת > פיתוח ותשתיות


השפעות ימיות של שינוי אקלים > עלייה בטמפרטורת המיםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה ימית


ביולוגיה ימית > זואולוגיה ימית


השפעת הנוף הימי על חברות אקולוגיות בסקאלות שונות, והקשר בין הים לחברות הקרקעית (benthic-pelagic coupling). ניטור ומחקר אקולוגי של חברות ימיות בחוף הסלעי ובקרקעיות סלעיות בים תיכון ובחינת היבטים שונים של שינוי אקלים ופלישות מינים על חברות אלה.

אקולוגיה ושמירת הסביבה ימית, אקולוגיה של חברות ימיות, מגוון ביולוגי, פלישות מינים ושינוי אקלים גלובלי.052-7500981, 04-8565261
אזור חיפה
אתר הבית
0
Close