הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' אלי פיינרמן
Prof. Eli Feinerman

2003-2005
ראש חוג
המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל
2005-2009
דיקן
הפקולטה לחקלאות
מזון וסביבה. האוניברסיטה העברית

חברה, תכנון ומדיניות

כלכלה סביבתית > עלות כלכלית של זיהום


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול מקורות מים


תכנון ונוף > שטחים פתוחים ושימושי קרקע


מים קרקע וחקלאות

משק המים > ניהול ביקושי מים > חסכון במים במגזר החקלאיניהול וכלכלה

ניהול משאבי טבע > ניהול משאבי מים


כלכלה סביבתית > הערכת משאבי טבע וסביבה


כלכלה סביבתית > ניהול סיכונים פיננסיים סביבתיים


כלכלת מים ומדיניות ניצול משאבי מים, כלי מדיניות סביבתיים, קבלת החלטות במצבי חוסר ודאות ופיתוח אזורים כפריים.0548820605, 08-9489148
רחובות, אזור רחובות
אתר הבית
0
Close