הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר יעל מנדליק
Dr. Yael Mandelik

קורות חיים

אקולוגיה, חי וצומח

המערכת האקולוגית > הפרת מאזן אקולוגי


המערכת האקולוגית > שירותי המערכת האקולוגית


איומים על המגוון ביולוגימדעי החיים

אקולוגיה > מגוון ביולוגי


אקולוגיה > מערכות אקולוגיות


ביולוגיה > זואולוגיה > חרקים וחסרי חוליות


מגוון ביולוגי ושרותי מערכת בדגש על שרותי האבקה אינדיקטורים לכימות המגוון הביולוגי והערכת מצבו תכנון מרחבי ושמירת טבע יחסי גומלין אקולוגיים בין שטחי חקלאות לסביבתם

מגוון ביולוגי
אינידקטורים
שרותי מערכת
אקולוגיה של האבקה
שטחים פתוחים


0
Close