הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר יהושע קליין
Dr. Joshua Klein


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבהמדעי החיים

ביולוגיה > בוטניקה (מדעי הצמח)


בקרת יבול ואיכות של אתרוגים -ערלה - פיתוח ריסוסים להורדת פרחים מעצים צעירים ולדילול פירות בעצים מבוגרים -טיפולי זרעים להקניית עמידות לעקות יובש וצינה בשתילים -כלאיים: אפיון ובדיקה של כנות מותרות להרכבת עצי הדר (פומלית - הכלאה בין אשכולית ופומלו)

חקלאות על פי התורה- מחקר יישומי ובסיסי על נושאי עורלה, שמיטה, פסח, כלאים, ארבעת המינים ומצוות אחרות הקשורים לארץ ישראל ולחקלאות מודרנית כולל הטכנולוגיה הנקוטה בה050-6220349, 03-9683349
רחובות, אזור רחובות
0
Close