הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' אורי להב
Prof. Ori Lahav


מים קרקע וחקלאות

משק המים > התפלה > טכנולוגיות התפלת מי ים ומים מליחים


משק המים > התפלה > טיפול בתוצרי לוואי של התפלה


שפכים וביוב > טיפול/טיהור מים > טכנולוגיות לטיפול בשפכים ובוצה


שפכים וביוב > טיפול/טיהור מים > טכנולוגיות לטיפול במים מזוהמים


שפכים וביוב > מי קולחין > השקייה בקולחיןהנדסה וטכנולוגיה

הנדסת מים וסביבה > התפלה


הנדסת מים וסביבה > טיפול במים ושפכים


דניטריפיקציה בבריכות דגים, פיתוח ומידול תהליכי טיפול במים ושפכים.

פיתוח ומידול של תהליכי טיפול במים פיתוח ומידול של תהליכי טיפול בשפכים כימיה של מים04-8292191
אתר הבית
0
Close