הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר אסף אריאל
Dr. Assaf Ariel
2007-היום
יועץ מדעי
עמותת אקואושן


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > שמורות ימיות ואזורים מוגנים


האזור החופי > הרס בית הגידול החופי > ניהול חופיםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה ימית


ניהול וכלכלה

ניהול משאבי טבע > משאבי סביבה חוצי גבולות


מדיניות ניהול אזורי חוף וים, ניטור המגוון הביולוגי באזור החוף והים

שמורות ימיות, מגוון ביולוגי ימי, 'מדע אזרחי' ופעילות סביבתית ברמת הקהילה, מדיניות להפחתת פסולת

מגוון ביולוגי
אקולוגיה
סקרים
תסקירים
פסולת
שמורות
ניהול אזורי חוף
קהילה
חינוך סביבתי


+972544912673, 04-6380647
זכרון יעקב, אזור חדרה
אתר הבית
1
מנחים
פרופ' ערן פייטלסון
Prof. Eran Feitelson
האוניברסיטה העברית בי-ם
Close