הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר אורי שיינס
Dr. Uri Shanas


אקולוגיה, חי וצומח

איומים על המגוון ביולוגי


שמירת טבע > מדידה וניטור השפעות סביבתיותמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה התנהגותית


ביולוגיה > זואולוגיה > יונקים


בקרה רבייתית על נוטריות אינטראקציה בין צבאים לצמחיה ביערות קק"ל בית גידול, התנהגות ורבייה של צבי יבשה בתנאים של התחממות גלובלית השפעות אקולוגיות של כבישים. מגוון ביולוגי חוצה גבולות בערבה הדרומית

פיסיולוגיה ואנדוקרינולוגיה התנהגותית. תקשורת כימית ביונקים052-2723995, 04-9838703
בנימינה-גבעת עדה, אזור חיפה
אתר הבית
0
Close