הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
1
ד"ר משה שירב שוורץ
Dr. Moshe Shirav-Schwartz

קורות חיים

בריאות הציבור, בטיחות ומזון

חשיפה למזהמים בסביבה > אקו-טוקסיקולוגיה: חומרים רעילים בסביבהמדעי כדור הארץ

גיאולוגיה > גיאוכימיה


גיאולוגיה > גיאוכימיה > ריאקציות מים סלע


גיאולוגיה > גיאולוגיה של אוצרות טבע


גיאולוגיה > פטרולוגיה > סדימנטולוגיה


פיסיקה

קרינה > קרינה מייננת


1. הלך יסודות ראשיים וקורט בעת שריפת פצלי שמן במצע מרחף – תרומה להבנת זמינותם לסביבה 2. מיפוי אזורים עם נטייה להימצאות של גז רדון- גישה גיאופיזית 3. סימולצית מעבדה של תהליכי שטיפה טבעיים של פצלי שמן במזרח ארה"ב

גיאולוגיה כלכלית, פצלי שמן, קרינה טבעית, גז רדון, גיאולוגיה וגיאוכימיה סביבתית

מתכות בקרקע
גז ראדון
פצלי שמן
חומרי גלם לתעשיית הבנייה
מינרלים תעשיתיים
גיאוכימיה סביבתית
השפעה סביבתית מובל השלום- יםסוף-יםהמלח


050-6234520, 03-5601283
תל אביב -יפו, אזור תל אביב
אתר הבית
0
Close