הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' נעם לוין
Prof. noam levin


חברה, תכנון ומדיניות

תכנון ונוף > שטחים פתוחים ושימושי קרקע > שמורות טבע ומרחבים ביוספיריםמדעי החברה, החינוך והרוח

גיאוגרפיה וגאו-אינפורמטיקה > GIS וקרטוגרפיה


גיאוגרפיה וגאו-אינפורמטיקה > חישה מרחוק


ההשפעות של שינויי אקלים ושינויים בפעילות האדם על מערכות טבעיות בסקאלות שונות. מחקר שינויי נוף בישראל תוך שימוש במפות היסטוריות ובהדמאות לוויין, גאוגרפיה היסטורית, פעילות דיונות באוסטרליה.

שינויי נוף, יחסי אדם-סביבה, תכנון שמירת טבע וגאומורפולוגיה איאולית, מחקר בכלים של חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות (GIS)02-5881078
אזור ירושלים
אתר הבית דף המעבדה
0
Close