הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר אורן לוי
Dr. oren levy

קורות חיים2013-היום
נשיא
העמותה הישראלית למדעי הימים


אקולוגיה, חי וצומח

שמירת טבע > זיהום אור > השפעות אקולוגיות של זיהום אור


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > שוניות אלמוגים ושוניות מלאכותיות


השפעות ימיות של שינוי אקלים > עלייה בטמפרטורת המיםמדעי החיים

ביולוגיה ימית > ביוכימיה ימית


ביולוגיה ימית > זואולוגיה ימית


כיצד סיגנלים סביבתיים כגון אור וטמפרטורה משפיעים על השעון הביולוגי בתנאים יציבים וכן בתנאי עקה. שילוב של כלים מולקולאריים, פיזיולוגיים, ביוכימיים וכן שיתופי פעולה של מדידת איזוטופים יציבים ברקמת האלמוג האצות והשלד.

סנכרון, רבייה ומנגנון השעון הביולוגי באלמוגים, זיהום אור, שעונים ביולוגים, שעונים צירקטידאלים, השפעות התחממות גלובלית וסביבתיות על גנומיקה של נבוביים0504082825, 03-5318030
תל אביב -יפו, אזור תל אביב
אתר הבית
3
מנחים
פרופ' אמריטוס צבי דובינסקי
Prof. Emeritus Zvy Dubinsky
אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אלדו שמש
Prof. Aldo Shemesh
מכון ויצמן למדע
Close