הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' אביגדור אבלסון
Prof. Avigdor Abelson


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > מינים פולשים בים > גורמים ואופנים של פלישת מינים בים


איומים על מערכות טבעיות ימיות > מינים פולשים בים > הדברה והתמודדות עם מינים פולשים ימיים


איומים על מערכות טבעיות ימיות > שוניות אלמוגים ושוניות מלאכותיות


זיהום ים


מפרץ אילת > שמורת האלמוגיםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה ימית


ביולוגיה ימית > זואולוגיה ימית > חסרי חוליות ימיים


פיזור כימיקלים ואיתור מקורות כימיקלים ע"י בעלי חיים ימיים. גיוס אלמוגים לשוניות באילת. אקולוגיה של שוניות אלמוגים. השפעת זרימה על התיישבות אורגניזמים ימיים. איכות הסביבה הימית ובעיות שמירת הטבע בים. אינטרודוקציה של מינים ימיים. תכנון שוניות מלאכותיות.

שיקום מערכות אקולוגיות ימיות, אקולוגיה ימית, אקולוגיה של שוניות אלמוגים, השפעת האדם על הסביבה הימית, מינים פולשים ימיים.03-6407690 , 03-6406936
אתר הבית
0
Close