הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר מידד קיסינג'ר
Dr. Meidad Kissinger

קורות חיים

חברה, תכנון ומדיניות

כלכלה סביבתית > כלכלה אקולוגית


כלכלה סביבתית > הערכת משאבי טבע ושירותי המערכת האקולוגית


מדיניות סביבה > פיתוח בר קיימא


פוליטיקה וסביבה > גבולות מדיניים וסביבה


פסולת וצרכנות

צרכנות נבונה > אורך חיים של מוצרים


צרכנות נבונה > תרבות הצריכה


תעשיה ועסקים

אקולוגיה תעשייתית > ניתוח מחזור חיים של מוצריםמדעי החברה, החינוך והרוח

ממשל דיפלומטיה ופוליטיקה > פוליטיקה סביבתית ואקולוגיה פוליטית


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > מדיניות וניהול פסולת


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > קבלת החלטות


-יחסי אדם סביבה ומשמעותם למדיניות ותכנון -המשמעויות של שינויים סביבתיים גלובליים למדיניות ברמה המקומית ובינלאומית -חשבונאות סביבתית – אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא, טביעת רגל אקולוגית, -הערכת מחזור חיים, ניתוח זרימת חומרים -מדעי הקיימות – פיתוח התאוריה והשלכות תכנוניות -היבטים מרחביים של אקולוגיה פוליטית – גלובליזציה, מסחר בינלאומי והשפעות סביבתיות -קיימות עירונית -כלכלה אקולוגית08-6428393, 08-6472007
0
Close