הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' מישל פורטמן
Prof. Michelle Portman

קורות חיים

חברה, תכנון ומדיניות

כלכלה סביבתית > עלות כלכלית של זיהום


כלכלה סביבתית > הערכת משאבי טבע ושירותי המערכת האקולוגית


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול משאבים משותפים


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול שמורות טבע, גנים לאומיים ומרחבים ביוספריים


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול מקורות מים


מדיניות סביבה > רישום, דיווח ומסירת מידע סביבתי


תכנון ונוף


ים וחופים

האזור החופיארכיטקטורה ותכנון ערים

תכנון עירוני ואזורי > מדיניות תכנון וצדק תכנוני


מדעי החברה, החינוך והרוח

מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > כלי מדיניות


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > מדיניות שימור/שמירת טבע


ניהול וכלכלה

ניהול משאבי טבע > ניהול משאבי מים


מתמחה בניהול ותכנון הסביבה החופית והימית והשימוש בכלים ממוחשבים לקבלת החלטות לקידום שמירת טבע ואיכות הסביבה. חוקרת בתחום הניהול המשולב של אזורי חוף, תכנון מרחבי ימי, יצירת ממשק לשטחים ימים מוגנים בים התיכון וצדק סביבתי.0
Close