הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' יצחק הדר
Prof. Yitzhak Hadar

2001-2005
דיקן
הפקולטה למדעי החקלאות
המזון ואיכות הסביבה. האוניברסיטה העברית

מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > גידול בעלי חיים > פסולת ושפכים של בע"ח


פסולת וצרכנות

טיפול בפסולת > מיחזור ושימוש חוזר > טכנולוגיות למיחזור


סוגי פסולת > פסולת אורגנית


סוגי פסולת > פסולת חקלאיתמדעי החיים

ביולוגיה > בוטניקה (מדעי הצמח) > פיטופתולוגיה


ביולוגיה > מיקרוביולוגיה


מדעי כדור הארץ

מדעי הקרקע > תהליכי קומפוסטציה


יחסי גומלין בין צמחים ומיקרואורגניזמים בריזוספרה. מנגנוני פרוק של ליגנין וחומרים הומיים באמצעות פטריות. דיכוי מחלות צמחים מועברות בקרקע באמצעות קומפוסט.08-9489935
רחובות, אזור רחובות
אתר הבית
0
Close