הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' ערן פרידלר
Prof. Eran Friedler


הסביבה הבנויה

בנייה ירוקה > חיסכון במים במבנה ושימוש במים אפורים


מים קרקע וחקלאות

משק המים > ניהול ביקושי מים > טכנולוגיות לצמצום צריכת מים


משק המים > ניהול ביקושי מים > טיפול במים ושימוש חוזר


משק המים > ניהול ביקושי מים > במגזר העירוני


שפכים וביוב > טיפול/טיהור מים > טכנולוגיות לטיפול בשפכים ובוצההנדסה וטכנולוגיה

הנדסת מים וסביבה > טיפול במים ושפכים


הנדסת מים וסביבה > מערכות שליטה ובקורת ממוחשבות


הנדסת מים וסביבה > ניהול משאבי מים


פיתוח מקורות מים אלטרנטיביים כחלק מניהול בר-קיימא של מים במגזר העירוני תהליכים המתרחשים בצנרת ביוב עירונית מערכות אקסטנסיביות לטיפול בשפכים תהליכים המשפיעים על איכות מים באגני היקוות: הדמיה, ניטור וניהול04-8292633
אתר הבית
2
חוקרים מונחים
ד"ר תמר עופר
Dr. Tamar Opher
הטכניון
ד"ר תמר עופר
Dr. Tamar Opher
הטכניון
Close