הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' אילנה ברמן-פרנק
Prof. Ilana Berman-Frank

2013-היום
רכז/ת הוראה
מרכז לחקר ים תיכון2004-היום
חבר ועד מנהל
אקואושן
2009-2012
נשיא
העמותה הישראלית למדעי הימים


אקולוגיה, חי וצומח

המערכת האקולוגית


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > הכחדת בעלי חיים ימיים


זיהום ים > זיהום ים בשמן/נפט > התמודדות וטיפול בזיהום ים בשמן/נפט


השפעות ימיות של שינוי אקלים > חימצון אוקיאנוסים1) אקופיזיולוגיה של אצות - השפעת זמינות מיקרו ומקרו-נוטרינטים על תפוצה ותפקוד 2) תהליכי תמותה באצות והשפעתם על המסלול המיקרובילי ומעגלי הפחמן והחנקן. 3) מעגלי הפחמן והחנקן במערכות מימיות. 4) קבוע חנקן בכחוליות, ברזל במערכות ימיות והשפעתו על קבוע חנקן. 5) קבוע חנקן בים תיכון.

אוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה ימית השפעת שינויים גלובלים על יצרנות ראשונית וחיידקית החמצת האוקיאנוסים והשפעתו על יצרנים ראשונים מקבעי חנקן השפעות התפלה על הסביבה החופית פיטופלנקטון מיקרואצות

אקולוגיה מיקרוביאלית ימית
יצרנות ראשונית וחיידקית
קבוע חנקן
החמצת אוקיאנוסים
השפעות התפלה
פיטופלנקטון
מיקרואצות
שינויים גלובלים והשפעתם על יצרנות ראשונית וחיידקית
אוטרופיקציה
ים תיכון
ים סוף
מפרץ אילת


0542440261, 03-531-8214
אתר הבית דף המעבדה
5
מנחים
פרופ' אמריטוס צבי דובינסקי
Prof. Emeritus Zvy Dubinsky
אוניברסיטת בר אילן
ד"ר תמר זהרי
Dr. Tamar Zohary
חקר ימים ואגמים לישראל
פרופ' יונתן ארז
Prof. Yontan Erez
האוניברסיטה העברית בי-ם
חוקרים מונחים
ד"ר איל רהב
Dr. Eyal Rahav
חקר ימים ואגמים לישראל
גב' נטליה בלקין
Ms. Natalia Belkin
אוניברסיטת בר אילן
Close