הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר יעל קירו
Dr. Yael Kiro

קורות חיים

ים וחופים

ים המלח > בולענים


ים המלח > ירידת מפלס ים המלח


ים המלח > תעלת הימיםמדעי כדור הארץ

גיאולוגיה > גיאוכימיה


גיאולוגיה > גיאוכימיה > ריאקציות מים סלע


גיאולוגיה > הידרוגיאולוגיה


הידרולוגיה > הידרולוגיה של מי תהום


הידרולוגיה > הידרו-גאוכימיה


גיאוכימיה של טמפרטורות נמוכות, יחסים בין ים ומקווה מים יבשתי, איזוטופים של רדיום/רדון, גיאוכימיה של ים המלח, הידרוגיאולוגיה, אפליקציות של U-series, יחסי מים-סלע באקוויפרי חוף, דינמיקה של זרם המים באקוויפרי חוף.02-6585397
אתר הבית
0
Close