הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' יריב גרבר
Prof. Yariv Gerber


בריאות הציבור, בטיחות ומזון

חשיפה למזהמים בסביבה > קבוצות בסיכון גבוה


חשיפה למזהמים בסביבה > הערכת חשיפה למזהמים


חברה, תכנון ומדיניות

חינוך סביבתי ואתיקה סביבתית > צדק סביבתי > מפגעים סביבתיים ואוכלוסיות מוחלשותמדעי הבריאות

אפידמיולוגיה סביבתית > השפעות סביבתיות על בריאות האדם


בריאות הציבור


בריאות הציבור > חשיפה לזיהום סביבתי


אפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, גורמי סיכון למחלות אלו, אפידמיולוגיה חברתית, השפעות סביבתיות וחברתיות על סיכונים בריאותיים.


03-6409867, 03-6409040
כפר נטר, אזור השרון
אתר הבית
2
שותפי מחקר
פרופ' דוד ברודאי
Prof. David Broday
הטכניון
פרופ' דוד שטיינברג
Prof. David M. Steinberg
הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
Close