הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' אמציה גנין
Prof. Amatzia Genin

2012-היום
ראש מכון
המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת


מדעי החיים

אקולוגיה


אקולוגיה > אקולוגיה ימית


ביולוגיה ימית


אקולוגיה של פלנקטון באזורים חופיים: 1. טריפת זאופלנקטון ופיטופלנקטון בשונית האלמוגים. 2. השפעת זרמי הים על התנהגות וטריפה ועל תפוצת הפלנקטון באזורים חופיים. 3. אקולוגיה של זואופלנקטון דמרסלי (שוכן בקרקעית בחלק מהיממה). 4. שימוש באמצעים אקוסטיים ואופטיים לחקר תפוצה והתנהגות זואופלנקטון. אקולוגיה ימית: אוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה של שונית האלמוגים. קישור בין הקרקעית למים הפתוחים. יחסי גומלין בין טורף לנטרף בסביבה הימית. ביו-מכניקה והשפעות זרמים על אלמוגים, חסרי חוליות ודגים08-6360124
אילת, אזור באר שבע והדרום
אתר הבית דף המעבדה
0
Close