הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' עדי וולפסון
Prof. Adi Wolfson

קורות חיים

ראש חוג
המחלקה להנדסה כימית

חברה, תכנון ומדיניות

מדיניות סביבה > פיתוח בר קיימא


תעשיה ועסקים

ניהול סביבתי מקיים > ניהול משאבים מקיים > שימוש מופחת משאביםהנדסה וטכנולוגיה

הנדסה כימית והנדסת חומרים


כימיה

כימיה אורגנית


פיתוח של תהליכים כימיים ידידותיים לסביבה

קיימות ופיתוח בר-קיימא
שירותים מקיימים
ניהול סביביתי
אסטרטגיה סביבתית


08-647-5766
באר שבע, אזור באר שבע והדרום
0
Close