הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר יונתן בלמקר
Dr. Jonathan Belmaker

קורות חיים

אוויר ואקלים

שינוי אקלים > השפעות מקומיות של שינוי האקלים > השפעת שינוי אקלים על מערכות אקולוגיות


אקולוגיה, חי וצומח

שמירת טבע > שמורות טבע


שמירת טבע > מדידה וניטור השפעות סביבתיות


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > הכחדת בעלי חיים ימיים


איומים על מערכות טבעיות ימיות > דיג ודיג יתר


איומים על מערכות טבעיות ימיות > מינים פולשים בים > גורמים ואופנים של פלישת מינים בים


איומים על מערכות טבעיות ימיות > מינים פולשים בים > הדברה והתמודדות עם מינים פולשים ימיים


מפרץ אילת > שמורת האלמוגים


השפעות ימיות של שינוי אקלים > עלייה בטמפרטורת המיםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה ימית


אקולוגיה > מגוון ביולוגי


ביולוגיה ימית > זואולוגיה ימית


מגוון מיני דגים בשוניות אלמוגים, השפעת הדייג ושינויי אקלים על דגת ים תיכון03-6407830
| דף המעבדה
0
Close