הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר יובל ספיר
Dr. Yuval Sapir


אקולוגיה, חי וצומח

איומים על המגוון ביולוגי > הרס וקיטוע בתי גידול


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > הנדסה גנטית והשבחה של גידוליםמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה אבולוציונית


ביולוגיה > בוטניקה (מדעי הצמח)


ביולוגיה > גנטיקה > גנטיקה של שמירת טבע


השפעות אקולוגיות על תהליכים אבולוציוניים ועל המבנה הגנטי שמאפשר התאמות אבולוציוניות של יצורים לסביבתם ויצירת מינים בתהליך האבולוציוני. מוקד הענין הוא בצמחים בעלי פרחים וביחסי הגומלין שלהם עם תנאי סביבה ביוטיים וא-ביוטיים. המחקר כולל תקשורת בין פרחים ומאביקיהם, מחקר מערכת ההאבקה של אירוסי ההיכל ותהליכי יצירת המינים של האירוסים, כולל יישומים בשמירת טבע על רקע קיטוע של בתי הגידול הטבעיים והרס הטבע בישראל. המחקר כולל גם השפעות אבולוציוניות של שינויי אקלים והתאמות של צמחים לכמות הגשם לאורך גרדיאנט הגשם בישראל והשינויים הצפויים בכמות הגשם עם שינויי האקלים. בנוסף, נערך מחקר על מערכות רבייה בצמחים ועל הגורמים המשפיעים על קביעת הזוויג בצמחים.

אבולוציה של צמחים, יחסי פרח-מאביק, שמירת טבע, גנטיקה של אוכלוסיות, ספציאציה, יחסי זוויגים ומערכות רבייה בצמחים, גנטיקה של התאמות לתנאי אקלים054-7203140, 03-6407354
אתר הבית דף המעבדה
0
Close