הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' ערן פייטלסון
Prof. Eran Feitelson

קורות חיים
2003-2004
ראש חוג
המחלקה לגיאוגרפיה
2004-2009
ראש חוג
ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל - האוניברסיטה העברית
2012
ראש בי"ס
בית הספר המתקדם ללימודי סביבה1999-2009
יו"ר
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע
1999-1999
יועץ מדעי
מנהל התכנון במשרד הפנים


אנרגיה, תחבורה ודלקים

תחבורה > תחבורה ציבורית > תחבורה ציבורית עירונית


הסביבה הבנויה

תחבורה בעיר > תחבורה לא מוטורית > נגישות להולכי רגל


חברה, תכנון ומדיניות

חינוך סביבתי ואתיקה סביבתית > צדק סביבתי > מפגעי סביבה חוצי גבולות


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול משאבים משותפים


מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול מקורות מים


תכנון ונוף > שטחים פתוחים ושימושי קרקע > שינוי יעוד שימושי קרקע


תכנון ונוף > שיתוף ציבור בתכנון


פוליטיקה וסביבה > גבולות מדיניים וסביבהארכיטקטורה ותכנון ערים

תכנון עירוני ואזורי > פיתוח מול שימור


תכנון עירוני ואזורי > קיימות עירונית


תכנון עירוני ואזורי > שטחים פתוחים


מדעי החברה, החינוך והרוח

מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > כלי מדיניות


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > כלי מדיניות > כלים ומניעים לשינוי התנהגות


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > כלי מדיניות > ניהול משותף


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > מדיניות שימור/שמירת טבע


מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > מדיניות תחבורה


גיאוגרפיה וגאו-אינפורמטיקה > גיאוגרפיה עירונית וחברתית


ניהול וכלכלה

ניהול משאבי טבע > משאבי סביבה חוצי גבולות


חקר המדיניות הסביבתית ודרכי התהוותה, מדיניות מים, בדגש על ניהול מים חוצי-גבולות, בעיקר בהקשר הישראלי-ערבי, מדיניות תכנון וקרקע ומדיניות תחבורה

מדיניות תכנון
שמירת שטחים פתוחים
מדיניות מים
פוליטיקה סביבתית
קיימות


02-5883346
1
חוקרים מונחים
ד"ר אסף אריאל
Dr. Assaf Ariel
ייעוץ סביבתי כללי
Close