הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
2
ד"ר ערן ברוקוביץ'
Dr. Eran Brokovich

קורות חיים

אוויר ואקלים

שינוי אקלים > היערכות/הסתגלות (אדפטציה)


אנרגיה, תחבורה ודלקים

דלקים פוסיליים > גז טבעי > השלכות סביבתיות של קידוחי גז טבעי בים


חברה, תכנון ומדיניות

מדיניות סביבה > היערכות לשינויי אקלים


ים וחופים

איומים על מערכות טבעיות ימיות > שוניות אלמוגים ושוניות מלאכותיות


מפרץ אילת > שמורת האלמוגיםמדעי החברה, החינוך והרוח

מדיניות ציבורית ומדיניות סביבה > מדיניות שימור/שמירת טבע


מדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה ימית


אקולוגיה > מגוון ביולוגי


אקולוגיה > מערכות אקולוגיות


ביולוגיה ימית > זואולוגיה ימית > דגים


1. הנגשת מדע ותיווך ידע מדעי למקבלי החלטות 2. תכנית הפעולה הלאומית להסתגלות לשינויי אקלים 3. השפעות סביבתיות של קידוחי הגז הימיים 4. תכנון שמירת טבע במים הכלכליים של ישראל 5. שונית אלמוגים-אקולוגיה מרחבית, מבנה חברות, השפעת בית הגידול על חברות, השפעת עומק המים על חברות דגים רעייה ופיסיולוגיה של העין.

חיבור מדע למדיניות, אקולוגיה ימית, שינויי אקלים, מדיניות סביבתית, ניהול משאבי טבע, שמירת טבע052-6202126
תל אביב -יפו, אזור תל אביב
אתר הבית
4
מנחים
ד"ר מנחם גורן
Dr. Menachem Goren
אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אבי ברנס
Dr. Avi Baranes
המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
פרופ' סלעית קרק
Prof. Salit Kark
The University of Queensland
ד"ר משה כפלאוי
Dr. Moshe Kiflawi
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Close