הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר דפנה גולדמן
Dr. Daphne Goldman

2003-2011
ראש חוג
המכללה האקדמית בית ברל
החוג למדעי סביבה וחקלאות

אקולוגיה, חי וצומח

שמירת טבע


חברה, תכנון ומדיניות

חינוך סביבתי ואתיקה סביבתית > הוראה ואוריינות סביבתיתחינוך לקיימות

חינוך סביבתי, ביולוגיה

פיתוח אוריינות סביבתית
פיתוח אזרחות סביבתית
חינוך סביבתי לקיימות
הכשרת מורים
חינוך סביבתי לקיימות בהשכלה גבוהה
מדיניות חינוך סביבתי לקיימות בחינוך פורמלי
חינוך סביבתי במסגרת החינוך המדעי


0
Close