הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר שמואל גלילי
Dr. Shmuel Galili


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > הנדסה גנטית והשבחה של גידוליםמדעי החיים

ביולוגיה > בוטניקה (מדעי הצמח)


מדעי כדור הארץ

מדעי הקרקע > חקלאות וסביבה > עיבודי קרקע ובליית קרקעות


-טיפוח לעמידות למחלות, יבול גבוה, זקיפות וגודל זרעים -שיפור הערך התזונתי של חימצה -טיפוח סורגום

חימצה
סורגום
טיפוח
שיפור ערך תזונתי
עמידות למחלות


050-6220387, 03-9683871
פתח תקווה, אזור פתח תקוה
0
Close