הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר אשר בר-טל
Dr. Asher Bar-Tal

קורות חיים

אוויר ואקלים

זיהום/פגיעה באטמוספירה > גזי חממה


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > דישון


משק המים > ניהול ביקושי מים > חסכון במים במגזר החקלאי


שפכים וביוב > מי קולחין > השקייה בקולחיןמדעי כדור הארץ

מדעי הקרקע > כימיה של קרקע


- הדשיה (דישון דרך ההשקיה) בקרקע ובמצעים מנותקים להנבת יבול איכותי ומרבי ולמניעת זיהום. -השקיה בקולחים, השפעתה על קליטת יסודות הזנה ועל שטיפת יסודות ההזנה ומלחים מתחת לבית השורשים. -סימולציה של הכימיה של יסודות הזנה ותנועתם בקרקע, קליטתם על ידי השורשים והשפעתם על גדולים חקלאיים. -מחקר ביישום שאריות אורגניות בקרקע (בוצה, זבל, שאריות צמחים וקומפוסט)בחקלאות תוך שימוש במודל לחיזוי פרוק החומר האורגני והמינרליזציה והטרנספורמציות של החנקן בקרקע. -פליטה של גזי חממה מפעילות חקלאית

כמיה של הקרקע והזנת הצמח.

קרקע
מים
דישון
השקיה בקולחין
חקלאות בת קיימא


050-6220310, 03-9683310
0
Close