הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' ברק חרות
Prof. Barak Herut

מנכ"ל
חקר ימים ואגמים לישראל


אוויר ואקלים

זיהום אוויר > חלקיקים נשימים ואבק > ספיחת מתכות כבדות


זיהום אוויר > חלקיקים נשימים ואבק > פיזור והסעת חלקיקים


שינוי אקלים > השפעות מקומיות של שינוי האקלים


מים קרקע וחקלאות

משק המים > היערכות לשינוי האקליםכימיה

כימיה ימית


מדעי כדור הארץ

אוקיינוגרפיה > אוקיינוגרפיה כימית


הידרולוגיה > הידרו-גאוכימיה


מדעי האטמוספירה > כימיה אטמוספרית


זיהום ים. כימיה אטמוספרית. גיאוכימיה של מים. אוקיאנוגרפיה כימית. מנגנוני העברה של חומרים מהאטמוספירה והקרקע לים ולמאגרי מים אחרים.04-8565221
אזור חדרה
דף המעבדה
0
Close