הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' ויני אלטשטיין שורץ
Prof. Vinnie Altstein


אקולוגיה, חי וצומח

חיידקים בשירות הסביבה


בריאות הציבור, בטיחות ומזון

חשיפה למזהמים בסביבה


חשיפה למזהמים בסביבה > אקו-טוקסיקולוגיה: חומרים רעילים בסביבה


מזון ותזונה > חומרים מזיקים במזון


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > חקלאות בת קיימא > הדברה ביולוגית


חקלאות וסביבה > חקלאות ומערכות אקולוגיותמדעי הבריאות

תזונה > חומרים מזהמים במזון


מדעי החיים

ביולוגיה > זואולוגיה


פיתוח אנטגוניסטים פפטידיים המשמשים כקוטלי חרקים, פיתוח שיטות לניקוי וזיהוי של שאריות חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים בתוצרת חקלאית, במזון מעובד ובדגימות סביבה050-6220709, 03-9683710
0
Close