הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' משה קול
Prof. Moshe Coll

קורות חיים
2003-2008
מנהל מחלקה
אנטמולוגיה
האוניברסיטה העברית
2005-2009
ראש חוג
מוסמך בינלאומי למדעי הצמח
האוני' העברית
2009-2011
סגן דיקן
לענייני הוראה
הפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה
האוניברסיטה העברית
2013-היום
ראש חוג
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
האוניברסיטה העברית2005-היום
יועץ מדעי
הועדה המייעצת לייבוא פרוקי רגליים מועילים
משרד החקלאות
2011-היום
יועץ מדעי
ועדה מקצועים ללימודי סביבה
משרד החינוך


אקולוגיה, חי וצומח

המערכת האקולוגית > הפרת מאזן אקולוגי


המערכת האקולוגית > שירותי המערכת האקולוגית


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > חקלאות בת קיימא > הדברה ביולוגיתמדעי החיים

אקולוגיה > אקולוגיה התנהגותית


אקולוגיה > מגוון ביולוגי


אקולוגיה > מערכות אקולוגיות


יחסי חרק-צמח וטורף-נטרף אומניבוריה אקולוגיה מרחבית הדברה ביולוגית של מזיקים הדברה משולבת


4
חוקרים מונחים
ד"ר אסף שדה
Dr. Asaf Sadeh
מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני
ד"ר אסף שדה
Dr. Asaf Sadeh
מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני
ד"ר אסף שדה
Dr. Asaf Sadeh
מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני
ד"ר אסף שדה
Dr. Asaf Sadeh
מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני
Close