הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
פרופ' נור צ'חנובסקי
Prof. Nor Chejanovsky


אקולוגיה, חי וצומח

איומים על המגוון ביולוגי > הכחדת מינים


מים קרקע וחקלאות

חקלאות וסביבה > חקלאות בת קיימא > הדברה ביולוגית


חקלאות וסביבה > חקלאות ומערכות אקולוגיותמדעי החיים

ביולוגיה > מיקרוביולוגיה


ביולוגיה > זואולוגיה > חרקים וחסרי חוליות


הדברה ביולוגית באמצעות בוירוסים להפחתת זהום סביבתי על ידי מדבירים כימיים. הגנת כוורות דבורת הדבש מפני פתוגנים ויראלים

-וירוסים פתוגנים לחרקים -בקולווירוסים, ווירוסים של דבורים -התגובה האנטי-ויראלית בחרקים: תגובה מולדת, RNAi ואפופטוזיס. -וירוסים פתוגנים לדבורים (טווח פונדקאי, קריסת כוורות, CCD) בקולווירוסים פתוגנים לפרפראי לילה (יישום, טווח פונדקאי).

מזיקים חקלאים
וירוסים
הדברה ביולוגית
קריסת כוורות דבורת הדבש


050-6220694, 03-9683694
רחובות, אזור רחובות
0
Close