הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר דפנה דיסני
Dr. Dafna DiSegni
2012-2013
יועץ מדעי
מילקן
2013-היום
יועץ מדעי
האקדמיה הלאומית למדעיםניהול וכלכלה

ביטוח סביבתי ואקטואריה


ניהול משאבי טבע > משאבי סביבה חוצי גבולות


כלכלה סביבתית > הערכת משאבי טבע וסביבה


מדדדים מאקרו כלכליים לצמיחה בת קיימא, פיתוח ומחקר על מנגנוני שוק לאספקת שרותי המערכת האקולוגית, קשרים תיאורטיים ואמפיריים בין סחר, כלכלה וסביבה. Macroeconomics and the environment, Trade and Economic growth, Market Mechanism Design for supporting provision of ecosystem services0
Close